2021
05:24
Sausio 27

15 dienų valgiaraštis

Redaguota: 2020-02-11 15:53

 

Vaikų mityba lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ organizuojama vadovaujantis šiais vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose reglamentuojančiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964, Vilnius:  V-964

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 964 ,,DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V- 998, Vilnius: V-998

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL PRIDĖTINIO CUKRAUS VAIKAMS TIEKIAMAME MAISTE: Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl pridėtinio cukraus vaikams tiekiamame maiste

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2015 m. Nr. B1-610, Vilnius: B1-610