2024
07:16
Liepos 25

Projektai

Redaguota: 2022-04-28 15:35

 

„Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“

 

Europos socialinio fondo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. pasirašė projekto „Kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0083 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projekto tikslas – taikant inovacijas ir skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę.

Projektu planuojama įdiegti inovatyvią virtualią ugdymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje (Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“; Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“; Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“; Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“; Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“), kurios įgyvendinimui numatoma: įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir edukacinę mokymosi platformą/aplinką bei pasitelkiant konsultuojančios mokyklos – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lazdynėlis“ ir planuojamo Konsultanto patirtį išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis vaikus įgalinančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas.

Bendra Projekto vertė – 117 834,64 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 115 477,94 Eur, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 356,70 Eur. Planuojama, kad Projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, tel. (8 380) 30163, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt

……………………………..

 2017 m. Lopšelis-darželis buvo įtrauktas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Sveikatos stiprinimo programa

Sveikatos stiprinimo programa ,,Kelias į sveikatą” įgyvendinama 2017-2021 m. Darželio vaidmuo, ugdant vaiko sveikatą ir stiprinant jos apsaugos įgūdžius, yra labai svarbus. Sąveikaujant tarpusavyje abejoms  artimiausioms vaikų aplinkoms – šeimai ir ugdymo įstaigai, siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis  pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

PROGRAMA ,,KELIAS Į SVEIKATĄ”

……………………………….

KOJA, VARTAI, KAMUOLIUKAS – MŪSŲ DRAUGAS  ,,FUTBOLIUKAS”!

Jašiūnų darželis „Žilvitis“  pateko į Lietuvos Futbolo Federacijos masinio vaikų futbolo vystymo programos ‚Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektą  „Futboliukas“.  Jašiūnų lopšelis – darželis „Žilvitis“ kartu su kitais 24 Respublikos darželiais, laimėjo teisę vykdyti įstaigoje projektą „Futboliukas“.

„Futboliukas“ – tai netradicinis, įdomus, linksmas būdas stiprinti ne tik vaikų fizinę sveikatą, bet ugdyti drąsą, ryžtą, draugiškumą, pasitikėjimą, atsakingumą už save ir šalia esantį.  Vaikai, dalyvaudami „Futboliuko“ treniruotėse, mokosi komandinio ir sąžiningo žaidimo, kūno ir kamuolio valdymo technikos.

………………………….

1

Visų amžiaus tarpsnių įstaigos vaikai dalyvauja projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Ši socialinė iniciatyva-projektas  – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepakeičiama investicija į vaiko ateitį, propaguojanti skaitymo kultūrą. Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti  www.vlsv.lt/

…………………………….

2

Vyr.  grupėje vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti www.vaikolabui.lt

………………………………….

………………………….. 

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų

prevencinis projektas „Žaidimai moko“

2017 m. spalio mėn.  lopšelyje-darželyje „Žilvitis” vykdomas respublikinis prevencinis projektas  „Žaidimai moko”.  Projektas skirtas 5-6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui. Projektą vykdo pavaduotoja ugdymui Irena Voicinovič.

Šio projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

  1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
  2. Plėsti erdvės sąvokas;
  3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
  4. Skatinti ikimokyklinių įstaigų  logopedus, auklėtojus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.