2024
07:23
Liepos 25

Psichologinio saugumo t. a., Vidaus kontrolės p., Lygių galimybių p., Asmens duomenų p., Korupcijos prevencija

Redaguota: 2022-12-08 14:40

http://www.salcininkai.lt        Šalčininkų rajono savivaldybė

 

http://www.smm.lt          Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.upc.lt                Pedagogų profesinės raidos centras

http://www.nmvrvi.lt             Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

http://www.ikimokyklinis.lt      Portalas specialistams, tėveliams

www.seimoms.lt     Žurnalas šeimoms

http://www.tiputapu.lt       Žurnalas vaikams, tėveliams

http://www.pvc.lt/lt/       Paramos vaikams centras 

 

ĮSTAIGOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

 

ĮSTAIGOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

 

ĮSAKYMAS DĖL SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

 

ŠALČININKŲ-R.-JAŠIŪNŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-„ŽILVITIS“-2022-2023-METŲ-KORUPCIJOS-PREVENCIJOS-PROGRAMOS-PRIEMONIŲ-PLANAS

 

ŠALČININKŲ-R.-JAŠIŪNŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-ŽILVITIS-ASMENS-DUOMENŲ-TVARKYMO-TAISYKLĖS

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa