2024
00:49
Gegužės 31

Misija/ Vizija/ Filosofija

Redaguota: 2022-04-28 15:32

M I S I J A

Bendradarbiaujant su tėvais, užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris padės atsiskleisti vaikų gebėjimams, užtikrins gerus vaiko pasiekimus ir jo galias atitinkančią pažangą.  

 

V I Z I J A

Kūrybinga, atsakinga, atvira, nuolat besimokanti švietimo įstaiga, ugdanti Lietuvos pilietį, kuris drąsiai kuria savo sėkmės istoriją. 

 

 

F I L O S O F I J A
 Auklėjimas – širdies darbas.

                                                                          Pestalozzi