2021
16:29
Balandžio 15

Misija/ Vizija/ Filosofija

Redaguota: 2020-02-11 15:53

M I S I J A

Kiekviena vaiko diena, praleista darželyje – įdomi, svarbi, nuotaikinga, užtikrinant vaikų saugumą ir nepakartojamą vaikystės žavesį. 

 

V I Z I J A
Tapti saugia, sveiką gyvenseną puoselėjančia, ugdymosi sėkmės siekiančia, savo veiklą grindžiančia bendruomenės susitarimais įstaiga. 

 

F I L O S O F I J A
 Auklėjimas – širdies darbas.

                                                                          Pestalozzi