2020
05:38
Sausio 27

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2019-07-10 10:56

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

 

Krestinos Kuzmičiovos konfidencialumo pasižadėjimas

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis Mažos vertės pirkimų vidaus tvarkos APRAŠAS

Mažos vertės pirkimų pažymos forma (2017 m.)