2022
12:44
Sausio 17

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2022-01-11 15:43

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

Nešališkumo deklaracija

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis mažos vertės pirkimų tvarka 2020 

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma 2020

Atsakingas už pirkimų organizavimą

 

Pirkimų plano patvirtinimo įsakymas

Viešųjų pirkimų planas 2022 m.