2022
10:02
Rugsėjo 30

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2022-04-28 15:39

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

Nešališkumo deklaracija

 

  Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis mažos vertės pirkimų tvarka 2020 

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma 2020

Atsakingas už pirkimų organizavimą

 

Pirkimų plano patvirtinimo įsakymas

Viešųjų pirkimų planas 2022 m.