2018
22:58
Rugpjūčio 14

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2018-07-20 09:48

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

 

 

Krestinos Kuzmičiovos konfidencialumo pasižadėjimas

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis Mažos vertės pirkimų vidaus tvarkos APRAŠAS

Mažos vertės pirkimų pažymos forma (2017 m.)