2020
18:57
Spalio 19

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2020-02-11 15:18

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

 

Krestinos Kuzmičiovos konfidencialumo pasižadėjimas

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis mažos vertės pirkimų tvarka 2020 

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma 2020