2021
17:34
Balandžio 15

Viešieji pirkimai

Redaguota: 2021-01-19 09:39

 

Pirkimo organizatorius – Ūkvedė Krestina Kuzmičiova

Nešališkumo deklaracija

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis mažos vertės pirkimų tvarka 2020 

Mažos vertės pirkimų apklausos pažyma 2020

Atsakingas už pirkimų organizavimą

 

Pirkimų planas 2021 m.

Pirkimų plano patvirtinimo įsakymas