2020
18:59
Spalio 19

Priėmimas į įstaigą, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Redaguota: 2020-09-09 09:16

 

Mieli draugai, laikantis švietimo prieinamumo principo bei siekiant sutaupyti Jūsų laiką,

siūlome Jums teikti prašymus apie priėmimą Jūsų vaiką į darželį   el. paštu:  zilvitis23@gmail.com,

 siunčiant skanuotą Jūsų prašymą ir skanuotą vaiko gimimo liudijimą.

Pagarbiai, direktorė Svetlana Bulavina

Vaikai priimami ištisus metus, pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo aprašą.
Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaiga, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.
Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu.

DĖMESIO, TĖVELIAI,
Pranešame, kad norint užtikrinti vaikų saugumą, lopšelyje-darželyje durys užrakintos nuo 8:00 iki 16:00 val.
Gerb. tėvai, jeigu Jus norite užeiti į darželį kitu laiku, spauskite skambutį prie durų, arba skambinkite darželio telefonu (8 380) 35 641.

SVARBŪS DOKUMENTAI:

 

Prašymas į priešmokyklinio ugdymo gr.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 

UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

 

PSICHOLOGO REKOMENDACIJOS ŠEIMOMS

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS