2022
12:48
Sausio 17

Priėmimas į įstaigą

Redaguota: 2021-12-23 08:49

Vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų grupes tvarkos aprašas

Sprendimas dėl PRIĖMIMO TVARKOS

Mieli draugai, laikantis švietimo prieinamumo principo bei siekiant sutaupyti Jūsų laiką,

siūlome Jums teikti prašymus apie priėmimą Jūsų vaiką į darželį   el. paštu:  zilvitis23@gmail.com,

 siunčiant skanuotą Jūsų prašymą ir skanuotą vaiko gimimo liudijimą.

Pagarbiai, direktorė Svetlana Bulavina

 

 

 

  Vaikai priimami ištisus metus, pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo aprašą.
Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaiga, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.
Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu.

 

DĖMESIO, TĖVELIAI,
Pranešame, kad norint užtikrinti vaikų saugumą, lopšelyje-darželyje durys užrakintos nuo 8:00 iki 15:00 val.
Gerb. tėvai, jeigu Jus norite užeiti į darželį kitu laiku, spauskite skambutį prie durų, arba skambinkite darželio telefonu (8 380) 35 641.

SVARBŪS DOKUMENTAI:

PRAŠYMAS PRIIMTI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

PSICHOLOGO REKOMENDACIJOS ŠEIMOMS