2021
17:37
Balandžio 15

Priėmimas į įstaigą, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Korupcijos prevencija

Redaguota: 2021-02-03 12:46

Šalčininkų rajono vaikų Priėmimo tvarka į ikimok. įstaigas

Sprendimas dėl PRIĖMIMO TVARKOS

 

 

Mieli draugai, laikantis švietimo prieinamumo principo bei siekiant sutaupyti Jūsų laiką,

siūlome Jums teikti prašymus apie priėmimą Jūsų vaiką į darželį   el. paštu:  zilvitis23@gmail.com,

 siunčiant skanuotą Jūsų prašymą ir skanuotą vaiko gimimo liudijimą.

Pagarbiai, direktorė Svetlana Bulavina

Vaikai priimami ištisus metus, pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo aprašą.
Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaiga, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.
Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu.

DĖMESIO, TĖVELIAI,
Pranešame, kad norint užtikrinti vaikų saugumą, lopšelyje-darželyje durys užrakintos nuo 8:00 iki 16:00 val.
Gerb. tėvai, jeigu Jus norite užeiti į darželį kitu laiku, spauskite skambutį prie durų, arba skambinkite darželio telefonu (8 380) 35 641.

SVARBŪS DOKUMENTAI:

 

Prašymas į priešmokyklinio ugdymo gr.

 

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 

UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

 

PSICHOLOGO REKOMENDACIJOS ŠEIMOMS

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

ĮSAKYMAS dėl skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją

 

Jašiūnų darželio Žilvitis vidaus kontrolės politika