2018
23:29
Vasario 24

Priėmimas į įstaigą

Redaguota: 2018-02-06 12:26

Vaikai priimami ištisus metus, pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo aprašą.
Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaiga, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.
Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu.
Priešmokyklinio amžiaus grupė (s) formuojama (os) pasirinkus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį, patvirtintą įstaigos steigėjo įsakymu.  Lopšelyjedarželyje veikia ikimokyklinio ugdymo budinti grupė, kuri dirba ryte 0,5 val. ankščiau.

 

DĖMESIO, TĖVELIAI,
Pranešame, kad norint užtikrinti vaikų saugumą, lopšelyje-darželyje durys užrakintos nuo 8:00 iki 16:00 val.
Gerb. tėvai, jeigu Jus norite užeiti į darželį kitu laiku, spauskite skambutį prie durų, arba skambinkite darželio telefonu (8 380) 35 641.

SVARBŪS DOKUMENTAI:

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKO PRIĖMIMO SUTARTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMOSI PROGRAMĄ

 

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 

UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

 

PSICHOLOGO REKOMENDACIJOS ŠEIMOMS