2017
11:05
Spalio 23

Finansinės ataskaitos

Redaguota: 2017-09-06 10:48

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita, I ketvirtis 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita, I ketvirtis 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis 2015 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

 

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis 2016 m. 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS – 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. 

            Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.      

Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. I ketvirtis  

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis 2017 m.