2024
00:14
Gegužės 31

Planavimo dokumentai, Ugdymo programos

Redaguota: 2024-01-08 09:52

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS 2024 M. VEIKLOS PLANAS

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽILVITIS 2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS” 2020-2023 M. STRATEGINIS PLANAS

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS” 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUI, AUKLĖTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

UGDYMO PROGRAMOS

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  ,,MAŽAIS ŽINGSNELIAIS MOKYKLOS LINK”

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

KŪRYBINIS VISUMINIS UGDYMAS

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA ,,KELIAS Į SVEIKATĄ”

 

TARPTAUTINĖ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI”