2019
15:40
Birželio 19

Veiklos ataskaitos, Vadovų einamųjų metų užduotys

Redaguota: 2019-03-08 11:02

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita

 

Direktoriaus einamųjų 2018 metų užduotys

 

Pavaduotojo ugdymui einamųjų 2018 metų užduotys

Jašiūnų ld Žilvitis direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita