2019
19:30
Sausio 21

Veiklos ataskaitos, Vadovų einamųjų metų užduotys

Redaguota: 2018-07-20 09:35

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita

 

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio Žilvitis direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita

 

Direktoriaus einamųjų 2018 metų užduotys

 

Pavaduotojo ugdymui einamųjų 2018 metų užduotys