2024
02:09
Gegužės 31

Lopšelio-Darželio istorija

Redaguota: 2022-04-28 15:25

 Šalčininkų r.  Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ įkūrimo data laikoma 1989 metų spalio 13 d.

Lopšelio-darželio įkūrimą lėmė Jašiūnų MTI „Termoizoliacijos“ sprendimas.
  Tais metais Jašiūnuose buvo pastatytas naujas lopšelio-darželio pastatas 140 vietų, visos vietos buvo užimtos. Tai buvo antras darželis Jašiūnuose, iki tol veikė Jašiūnų tarnybinio ūkio darželis 4 grupių ir vaikai buvo ugdomi rusų kalba.
  Būtent nuo 1989 m. „Žilvičio“ patalpose Jasiūnuose pirmą kartą atsirado grupės, kur ugdymas vyko lietuvių ir lenkų kalbomis, veikė ir dvi rusiškos grupės. 
  1989 – 1991 m. Jašiūnuose veikė du lopšeliai-darželiai (gamyklos ir ūkio).

  Darželyje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 6 (7) metų iš Jašiūnų miestelio, Jašiūnų geležinkelio stoties ir aplinkinių kaimų.
  1991 m. gruodžio mėnesį lopšelis-darželis buvo perkeltas iš Valstybinės firmos „Termolita“ balanso Šalčininkų rajono savivaldybės žinion.

2018 m. rugsėjo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo aplinkos modernizavimas“.

Mažųjų jašiūniečių ugdymas vyko  Šalčininkėlių pagrindinėje mokykloje, kur vaikai ir pedagogai įgyvendino užplanuotas veiklas, rengė projektus, organizavo renginius.

2019 m. rugpjūčio 30 d. vyko iškilmingas naujo rekonstruoto objekto atidarymas ir jo pristatymas gyventojams, o ypatingai mažyliams ir jų tėveliams. Simbolinę juostą perkirpo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak, lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Svetlana Bulavina, UAB „Statpromas“ direktorius Orintas Naginė. Įstaigą pašventino Jašiūnų parapijos klebonas kunigas Tadeuš Aleksandrovič. Iškilmingame renginyje taip pat dalyvavo Savivaldybės valdžios atstovai, specialistai, kurie stebėjo renovacijos darbus, taip pat įmonės, atlikusios remonto darbus, atstovai. Į puikiai atnaujintos įstaigos atidarymą atvyko visas būrys jauniausių jašiūniečių, kuriuos atlydėjo tėvai ir vyresni broliai bei seserys.

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ renovacijos metu atliktas pastato rekonstravimas, perplanuojant dalį antro aukšto grupių patalpų, pristatant antstatą ant dalies pastato, pakeičiant duris bei langus ir atliekant vidaus šildymo sistemų modernizaciją. Išplėstos grupės ir papildomai įrengta 40 mokymo vietų. Rekonstruotoje antro aukšto dalyje įrengtos keturios vaikų nuo 3 metų ugdymo grupės. Dvi grupės turi atskirą rūbinę pirmame aukšte. Iš dviejų antrame aukšte esančių grupių padarytos 4 grupės, suremontuotos rūbinės pirmame aukšte, įrengtas keltuvas, įsigyti modernūs ir šiuolaikiški baldai 4 grupėms. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2018-2019 m. m. įgyvendino projektą „Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo aplinkos modernizavimas“. Projekto vertė – 718808 Eurų, iš jų 583667 Eurai – Savivaldybės lėšos. Darželio modernizavimo darbai buvo atlikti pasinaudojus ES finansavimu, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis, organizacijos „Wspolnota Polska“ lėšomis.

Šiemet iš viso lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ veikia 8 grupės.