2021
05:11
Sausio 27

2 procentų parama

Redaguota: 2020-02-11 16:05

 ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, bendradarbiams, jų šeimos nariams ir pažįstamiems, kurie skyrė 2% GPM.
  Paramos lėšos padeda kurti šiuolaikinę ugdymo (si) aplinką, organizuoti vaikų kūrybinę – projektinę veiklą bei įgyvendinti įstaigos prioritetinius uždavinius.

  
Norintys paremti mūsų darželį tai gali padaryti pervedant 2% GPM:
Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Popierinės g. 23, Jašiūnai, Šalčininkų raj.
Įmonės kodas: 291410630

 

Su pagarba ir dėkingumu direktorė  Svetlana Bulavina ir  Darželio taryba

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prekės, nupirktos iš surinktų 2 % GPM (surinkta 1472,47 Eur.; 45,16  Eur. Likutis iš 2016 m.)

2017 m.  

  1. Vokai, pašto ženklai – 26,40 Eur.
  2. Kompiuteriai Laptop 4 vnt. visom darželio 4 grupėms – 1491,23 Eur.

  LIKUTIS – 00,00 Eur.   

………………………………………………………………………………………….                                                            

ATASKAITA, KAS NUPIRKTA UŽ PINIGUS, GAUTUS IŠ 2 %  MOKESČIO TĖVŲ ATLYGINIMO

 

Nupirkta:

  1. Kiliminė danga – UAB „Senukai“ – 243,09 Eur;
  2. Ūkinės prekės į grupės – UAB „Senukai“ – 365,95 Eur;
  3. Trikotažinės paklodės su guma „Baby“ 80 vnt. vaikų čiužiniams – UAB „PEPO“ – 670,45 Eur;
  4. Patalynė vaikiška 90 vnt. – UAB „Gevaina“ – 370,00 Eur.

LIKUTIS – 00,00 Eur.

……………………………………………………………………………………………

    Planuojama šiuos pinigus panaudoti per einamuosius mokslo  metus atnaujinant lopšelio-darželio lauko edukacines erdves, siekiant išskirtinį dėmesį skirti  fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią darželio aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį darželio gyvenimą.

…………………………………………………………………………………………………………..

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLĖS, 2 PROCENTŲ PARAMOS TEIKIMO IR PANAUDOJIMO TVARKA