2024
01:10
Gegužės 31

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Redaguota: 2022-04-28 15:33

 SPAUSTI:  Atlyginimo dydžio nustatymas, TVARKOS aprašas, įsigaliojo 2018 10 09 d.

 

Tėvelių dėmesiui:

Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną grupės mokytojas (auklėtojas)  iki 15 val. užpildo vaikų lankymo apskaitos žiniaraštį, suderinus  jį su dietiste, pateikia direktoriui, kartu ir pažymas pateisinančias vaikų  nelankymą bei suteikiančias mokesčio lengvatas.

 

Tėveliai norėdami pasitikslinti, kiek dienų lankė jų vaikutis per mėnesį, gali kreiptis į grupės auklėtoją ir paprašyti pasižiūrėti ikimokyklinės grupės dienyne.

 

Džiaugiamės, kad galime suteikti Jums galimybę mokėti už maitinimą per e-bankininkystę.
Mūsų rekvizitai:
 DNB bankasLT 264010044400471359
įmonės kodas – 291410630

Administracija