2017
11:06
Spalio 23

Darželio tradicijos

Redaguota: 2017-09-06 10:43

 

        Lopšelis – darželis dalyvauja projektinėje veikloje,

 vykdomi tarptautiniai, šalies, rajono projektai, gautos lėšos naudojamos ugdymo proceso tobulinimui, materialinės bazės turtinimui bei modernizavimui. Lopšelyje – darželyje  puoselėjamos sveikos gyvensenos tradicijos.

 Lopšelis – darželis dalyvauja LR Vyriausybės patvirtintose  2007-2012 metų ir 2011-2013 metų programose   „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“;

„Žilvičio“ pedagogai su vaikais kasmet švenčia šias šventes: