2024
02:17
Gegužės 31

Lopšelio-Darželio tradicijos

Redaguota: 2022-04-28 15:29

 

        Lopšelis – darželis dalyvauja projektinėje veikloje,

 vykdomi tarptautiniai, šalies, rajono projektai, gautos lėšos naudojamos ugdymo proceso tobulinimui, materialinės bazės turtinimui bei modernizavimui. Lopšelyje – darželyje  puoselėjamos sveikos gyvensenos tradicijos.

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

„Sveika mokykla“:

„Sveikatą stiprinanti mokykla yra tokia mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų mokinių ir mokytojų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir socialinio kapitalo plėtojimo planas. Sveikatą stiprinančios mokyklos pateikia įrodymus apie mokyklų bendruomenių sveikatos ir gerovės pagerėjimą“.

Pagrindinis sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, viską apimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas. 

,,Žilvičio” pedagogai su vaikais kasmet švenčia šias šventes: