2024
23:44
Birželio 19

Apie darželį

Redaguota: 2022-04-28 15:21

  Lopšelis – darželis ,,Žilvitis” įsikūręs  gražiame gamtos prieglobstyje, šalia Jašiūnų Balinskių parko, šalia Merkio upės.
  Ugdymas (sis) darželyje  – tai gera ugdymo (si) pradžia ir laiminga vaikystė.
Pedagogai padės jūsų vaikui žengti pirmuosius žingsnius į pažinimo ir žinių pasaulį, kad mažylis taptų pasitikintis savimi, sėkmingai besiugdantis, kad būtų laimingas, linksmas ir jaustų namų jaukumą.
  Mūsų lopšelyje-darželyje „Žilvitis” ugdomi vaikai nuo 1,5 metų iki 5(6-7) metų pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo (si) programą.
  Komunikavimo, sveikatos  saugojimo, socialinę, pažinimo, meninę kompetencijas – ugdo grupės pedagogai.

  Lopšelis-darželis dirba 5 dienų darbo savaitę.
  Veikia 8-ios grupės.

  Grupių darbo laikas:

lopšelio grupės (1,5m. -3 m.) dirba nuo (7:00 val.) 7:30 val. iki 17:30 val.;
darželio grupės (3 m. -6/7 m.) dirba nuo (7:00 val.) 7:30 val.  iki 17:30 val.
Vaiko dienos ritmas:

 

  Vaikų lankomumas registruojamas ikimokyklinių grupių dienynuose ir vaikų lankymo dienų tabeliuose iki 8:00 val.
  Susirgus vaikui būtina informuoti grupės auklėtoją tą pačią dieną iki 8:00 val. tel.8 380 35641. 
  Visos kitos pažymos, pateisinančios vaikučių nelankytas dienas, turi būti pateikiamos grupės auklėtojoms iki paskutinės mėnesio darbo dienos 8:30 val.
  Tėveliai norėdami pasitikslinti, kiek dienų lankė jų vaikutis per mėnesį, gali kreiptis į grupės auklėtoją ir paprašyti pasižiūrėti ikimokyklinės grupės dienyne.