2020
18:49
Spalio 19

Darbo užmokestis

Redaguota: 2020-02-11 16:22

 

 

 

DARBO_APMOKĖJIMO_2017 M. SAUSIO 17 D. ĮSTATYMAS_XIII-198

 

2020 savivaldybių-įstaigų-darbuotojų-darbo-apmokėjimo-įstatymas-nauja-redakcija-nuo-2020-01-01