2018
18:42
Gegužės 24

Darželio pedagogai

Redaguota: 2018-05-23 12:33

Vardas  Pavardė

 kontaktinis telefonas

Pareigos Kvalifikacinė kategorija                 Papildoma veikla įstaigoje

Svetlana Bulavina

Tel. 8 380 35 641

 direktorė  III vadybos
 • Pedagogų tarybos   pirmininkė,
 • lopšelio-darželio „Žilvitis“  interneto svetainės tvarkymo darbo grupės vadovė, moderatorė,
 • lopšelio-darželio informacinės sistemos (mokinių ir pedagogų registrai) naudotoja,
 • lopšelio-darželio archyvo tvarkytoja.
Irena Voicinovič

Tel. 8 380 35 641

direktoriaus pavaduotoja  ugdymui,

auklėtoja

 

III vadybos,

 Vyresn. auklėtoja

 • Metodinės grupės pirmininkė, 
 • atestacijos komisijos pirmininkė,
 • lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos pirmininkė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė,
 • inventorizacios komisijos pirmininkė,
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.
Natalja Godovščikova

Tel. 8 380 35 641

 meninio ugdymo mokytoja  Vyresn. mokytoja
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.
Olga Černiavskaja

Tel.  8 380 35 641

logopedė  Logopedė  
 •  Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
Elena Bogdan

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja  Vyresn. auklėtoja
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • Lopšelio-darželio tarybos narė,
 • Atestacijos komisijos narė.
Elvyra Sobol

Tel. 8 380 35 641

……………………………..

Irena Iljina

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja

……………………………….

auklėtoja

 auklėtoja

……………………….

auklėtoja

 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • Mokytojų tarybos posėdžių sekretorė.
 • ………………………………………………………………………..
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • Interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė.
Ivona Grigorovič

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja  auklėtoja
 • Lopšelio-darželio tarybos sekretorė,
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • Maisto produktus inventorizuoti komisijos narė.
Dorota Bogdzevič

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja  auklėtoja
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • Interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • metodinės grupės sekretorė.
Diana Osipovič

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja  auklėtoja
 •  Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės pirmininkė.

 

Teresa Juchnevič

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja Vyresn.     auklėtoja
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • Atestacijos komisijos sekretorė,
 • Inventorizacijos komisijos narė.
Miroslava Filipovič

Tel. 8 380 35 641

 auklėtoja  Vyresn. auklėtoja
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • Mopšelio-darželio „Macierz Szkolna“ būrelio pirmininkė.
Jadvyga Levkovič

Tel.  8 380 35 641

 auklėtoja  Vyresn. auklėtoja  

 • Gautos paramos užpajamavimo komisijos narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos pirmininkė.