2021
16:27
Balandžio 15

Lopšelio-Darželio pedagogai

Redaguota: 2021-03-10 08:01

 

Vardas  Pavardė

 kontaktinis telefonas

Pareigybė Kvalifikacinė kategorija                 Papildoma veikla įstaigoje

Svetlana Bulavina

Tel. 8 380 35 641

 direktorė

 Trečioji vadybos

kvalifikacinė kategorija

 

 • Pedagogų tarybos   pirmininkė,
 • lopšelio-darželio „Žilvitis“  interneto svetainės tvarkymo darbo grupės vadovė, moderatorė,
 • lopšelio-darželio informacinės sistemos (mokinių ir pedagogų registrai) naudotoja,
 • lopšelio-darželio archyvo tvarkytoja.

Irena Voicinovič

Tel. 8 380 35 641

direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

 

Trečioji vadybos

kvalifikacinė kategorija;

 Metodininko

kvalifikacinė kategorija

 • Metodinės grupės pirmininkė, 
 • atestacijos komisijos pirmininkė,
 • lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė,
 • inventorizacios komisijos pirmininkė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.

Natalja Godovščikova

Tel. 8 380 35 641

 meninio ugdymo mokytoja  Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė.

Olga Černiavskaja

Tel.  8 380 35 641

logopedė  Vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija  
 •  Vaiko gerovės komisijos pirmininkė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė.

Elena Bogdan

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • atestacijos komisijos narė.

Edyta Vasiukevič

Tel. 8 380 35 641

……………………………..

Irena Pozniak

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

……………………………….

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

 Mokytojos kvalifikacinė kategorija

……………………….

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • mokytojų tarybos posėdžių sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos pirmininkė.
 • ………………………………………………………………………..
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė. 

Ivona Grigorovič

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo  mokytoja (auklėtoja)  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Lopšelio-darželio tarybos sekretorė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė.

Dorota Bogdzevič

Tel. 8 380 35 641

 priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė,
 • Vaiko gerovės komisijos narė.

 

   

 

 

Teresa Juchnevič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija    
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • atestacijos komisijos sekretorė,
 • inventorizacijos komisijos narė.

Miroslava Filipovič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija 
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • Lopšelio-darželio ,,Macierz Szkolna“ būrelio pirmininkė.
 • Darbo tarybos narė.

Jadvyga Levkovič

Tel.  8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 

 

 • Gautos paramos užpajamavimo komisijos narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos pirmininkė.

Aneta Tomaševska

Tel.  8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Auklėtojos kvalifikacija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • metodinės grupės narė.

Viktorija Beliavskaja

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Auklėtojos kvalifikacija
 • Interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • metodinės grupės narė.

Justina Moroz

Tel. 8 380 35 641

…………..

Danuta Bernatovič

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

Vyr. auklėtojos kvaligfikacinė kategorija
 • Interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • metodinės grupės narė.