2024
00:46
Gegužės 31

Lopšelio-Darželio pedagogai

Redaguota: 2023-09-20 10:05

Irena 

Tel. 8 380 35 641

direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

 

Trečioji vadybos

kvalifikacinė kategorija;

 Metodininko

kvalifikacinė kategorija

 • Metodinės grupės pirmininkė, 
 • lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.

Natalja 

Tel. 8 380 35 641

 meninio ugdymo mokytoja  Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • lopšelio – darželio tarybos narė.

Elena 

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 

 • atestacijos komisijos narė,
 • metodinės grupės narė.

Edyta 

Tel. 8 380 35 641

……………………………..

Irena P.

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

……………………………….

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 Vyresniosios

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

……………………….

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • mokytojų tarybos posėdžių sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos pirmininkė
 • metodinės grupės narė.
 • ………………………………………………………………………..
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • metodinės grupės narė. 

Ivona 

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo  mokytoja   Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Lopšelio-darželio tarybos sekretorė,
 • metodinės grupės narė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė.

Dorota 

Tel. 8 380 35 641

…………………………..

Violeta

Tel. 8 380 35 641

 priešmokyklinio ugdymo mokytoja

………………………..

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

 Vyresniosios

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

……………………….

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė,
 • metodinės grupės narė.
 • …………………………………………
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • metodinės grupės narė.

Teresa 

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija    
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • atestacijos komisijos sekretorė,
 • inventorizacijos komisijos narė,
 • metodinės grupės narė.

Miroslava 

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija 
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • lopšelio-darželio ,,Macierz Szkolna” būrelio pirmininkė.
 • darbo tarybos narė,
 • metodinės grupės narė.

Jadvyga 

Tel.  8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 

 

 • Gautos paramos užpajamavimo komisijos narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos pirmininkė,
 • metodinės grupės narė.

Aneta 

Tel.  8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Auklėtojos kvalifikacija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • metodinės grupės narė.

Justina 

Tel. 8 380 35 641

 

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • metodinės grupės narė,
 • Vaiko gerovės komisijos narė.

Julita

Tel. 8 380 35 641

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Auklėtojos kvalifikacinė kategorija