2019
01:04
Rugpjūčio 23

Lopšelio-Darželio pedagogai

Redaguota: 2019-07-10 09:45

Vardas  Pavardė

 kontaktinis telefonas

Pareigybė Kvalifikacinė kategorija                 Papildoma veikla įstaigoje

Svetlana Bulavina

Tel. 8 380 35 641

 direktorė

 Trečioji vadybos

kvalifikacinė kategorija

 

 • Pedagogų tarybos   pirmininkė,
 • lopšelio-darželio „Žilvitis“  interneto svetainės tvarkymo darbo grupės vadovė, moderatorė,
 • lopšelio-darželio informacinės sistemos (mokinių ir pedagogų registrai) naudotoja,
 • lopšelio-darželio archyvo tvarkytoja.

Irena Voicinovič

Tel. 8 380 35 641

direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Trečioji vadybos

kvalifikacinė kategorija;

 Vyresniosios auklėtojos

kvalifikacinė kategorija

 • Metodinės grupės pirmininkė, 
 • atestacijos komisijos pirmininkė,
 • lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos pirmininkė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė,
 • inventorizacios komisijos pirmininkė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.

Natalja Godovščikova

Tel. 8 380 35 641

 meninio ugdymo mokytoja  Vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė.

Olga Černiavskaja

Tel.  8 380 35 641

logopedė  Vyresniosios logopedės kvalifikacinė kategorija  
 •  Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Elena Bogdan

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • atestacijos komisijos narė.

Elvyra Sobol

Tel. 8 380 35 641

……………………………..

Irena Iljina

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

……………………………….

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 Mokytojos kvalifikacinė kategorija

……………………….

Mokytojos kvalifikacinė kategorija

 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • mokytojų tarybos posėdžių sekretorė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė.
 • ………………………………………………………………………..
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė.

Ivona Grigorovič

Tel. 8 380 35 641

ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Lopšelio-darželio tarybos sekretorė,
 • sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos narė.

Dorota Bogdzevič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • metodinės grupės sekretorė.

Diana Osipovič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Vyresniosios  auklėtojos kvalifikacinė kategorija
 •  Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės pirmininkė,
 • lopšelio-darželio tarybos narė.

 

Teresa Juchnevič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija    
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo grupės narė,
 • atestacijos komisijos sekretorė,
 • inventorizacijos komisijos narė.

Miroslava Filipovič

Tel. 8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija 
 • Vaiko gerovės komisijos narė,
 • Lopšelio-darželio ,,Macierz Szkolna“ būrelio pirmininkė.

Jadvyga Levkovič

Tel.  8 380 35 641

 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

 

 • Gautos paramos užpajamavimo komisijos narė,
 • interneto svetainės tvarkymo darbo grupės narė,
 • trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos pirmininkė.
 • lopšelio-darželio tarybos narė.