2021
16:55
Balandžio 15

Specialistai ir kiti darbuotojai

Redaguota: 2020-06-02 09:12

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos

Darbo laikas
1-5 savaitės dienos

Papildoma veikla įstaigoje

1. Jelena Prokopovič Vyr. buhalterė, tel. 8 380 35641

8. 00-17.00

 • Maisto produktus inventorizuoti komisijos  narė.
2. Krestina Kuzmičiova Ūkvedė,  tel. 8 380 35641

8.00-17.00

 • Pirkimų organizatorė,
 • atsakinga už nurašymo turto likvidavimą.
3.

Valentina Kaladiun

 

Dietistė,

(licencija Nr. SPL- 26419);

tel. 8 380 35641

8.00-17.00

 • Lopšelio-darželio tarybos narė,
 • vaiko gerovės komisijos narė,
 • atsakinga už metinio vidinio RVASVT sistemos audito atlikimo lopšelio-darželio maisto bloke vykdymo kontrolę.
4. Janina Kislovskaja Mokytojos (auklėtojos) padėjėja, tel.8 380 35641 8.00-17.00
5. Danuta Lavrinovič Mokytojos (auklėtojos) padėjėja, tel. 8 380 35641

8.00-17.00

 • Trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos narė.
6. Danuta Tankevič Mokytojos (auklėtojos) padėjėja,tel. 8 380 35641  8.00-17.00
7. Teresa Mulma Mokytojos (auklėtojos) padėjėja, tel. 8 380 35641

 8.00-17.00

 • Lopšelio-darželio tarybos narė,
 • atestacijos komisijos narė.
8. Halina Narkauskienė Mokytojos (auklėtojos) padėjėja, tel. 8 380 35641

 8.00-17.00

 • Lopšelio-darželio tarybos narė.
9.  Kristina   Drozd Mokytojos (auklėtojos) padėjėja, tel. 8 380 35641

 8.00-17.00

 • Trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos narė.
 • lopšelio-darželio tarybos narė.

 

10. Olga Švaikovska Valytoja, tel.    8 380 35641 8.00-17.00
11. Valentina Martinkevič

(Maisto išdavėja)

sandėlininkė

tel. 8 380 35 641 

 

8.00 – 12.00

12.

 

Galina Dulko

 

Virėja,  tel. 8 380 35 641

 

7.00-16.00
13. Lilija Šumskaja Skalbėja, tel. 8 380 35 641

8.00-17.00

 • Siuvėja,
 • inventorizacijos komisijos narė,
 • maisto produktus inventorizuoti komisijos  narė.
14. Tadeuš Voicinovič

Pagalbinis darbininkas

tel. 8 380 35 641

8.00 – 17.00
15. Barbara Nosevič

Virėja

8 380 35 641

7.00 – 11.00
16. Ina Kislovskaja

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja

tel. 8 380 35 641

8.00 – 17.00
17. Lina Laiškonytė

Mokytojos (auklėtojos) padėjėja

tel. 8 380 35 641

8.00 – 17.00