2023
00:55
Rugsėjo 29

VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUI, AUKLĖTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

Redaguota: 2018-05-09 09:49

VADOVO PAVADUOTOJO UGDYMUI, AUKLĖTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS