2022
15:16
Gruodžio 06

VAIKŲ GRUPIŲ DARBAS NUO 2022 M. RUGPJŪČIO 8 D.

Redaguota: 2022-08-05 11:28

 

Pranešame, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. (imtinai) veiks  keturios grupės. Grupės bus jungiamos:

Drugeliai ir Zuikučiai

Ežiukai ir Boružėlės

Nykštukai ir Pelėdžiukai

Bitutės ir Meškiukai

Rugpjūčio 8 d.  pasitikę darželio darbuotojai Jus maloniai palydės į grupę.

………………………………………

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės:

    

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS,

JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 

  1. Visuomenės informavimu apie Lopšelio-darželio veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie Lopšelio-darželio veiklą teikimą žiniasklaidai, savininkui, veiklos aprašo skelbimą internete.
  2. Interesantus direktorius priima bet kuriuo darbo laiku.
  3. Interesantus pagal kompetenciją ir atliekamas funkcijas priima ir direktoriaus pavaduotojai, pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, ar kiti darbuotojai.
  4. Lopšelio-darželio darbuotojai bendraudami su interesantais turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, pagal kompetenciją jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas išspręsti interesanto problemas, jis turi nurodyti kitą Lopšelio-darželio darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.
  5. Lopšelio-darželio administracija tiria darbuotojų ir gyventojų prašymus, pareiškimus ir skundus, imasi priemonių trūkumams darbe pašalinti.

 

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. teikiama ne ugdymo, o vaikų priežiūros paslaugą, kai įprastai sumažėja vaikų.

Lopšelis-darželis turi informuoti tėvus, kuriems yra reikalinga vaiko priežiūra įstaigoje vasaros mėnesiais, apie darželių darbą vasarą, nurodant grupių darbo trukmę, mokėjimo už paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos ir tėvų įsipareigojimus.

…………………………………………………………………………………………………………………………………