2023
23:30
Rugsėjo 28

Svečiuose Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai

Redaguota: 2022-12-07 13:06

Gruodžio 6 d. darželyje vyko Šalčininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų paskaita tėvams 

„Kokius mes norime užauginti savo vaikus?”.

Kalbėjo: PPT direktorė – psichologė – Renata Sinkevič, specialioji pedagogė – Sniežana Voitukovič, logopedė Justina Lebedienė.

Šalčininkų Pedagoginė psichologinė tarnyba atvira partnerystei įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą Šalčininkų r. vaikams, jų tėvams ir pedagogams.

Paskaitos metu PPT specialistai suteikė reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą tėvams. Paskaitoje dalyvavo apie 40 vaikų tėvų.

Esame labai dėkingi Šalčininkų PPT specialistams už  savalaikę, kokybišką  ir užtikrinanti vaiko gerovę pagalbą.