2019
19:54
Sausio 21

Lietuviška ikimokyklinio amžiaus „Meškučių” vaikų grupė

Redaguota: 2018-07-20 10:17

Vaikučiai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

 

Grupėje dirba:

Auklėtojos  Ivona Grigorovič

Irena Iljina

 Auklėtojos padėjėja Kristina Drozd

Laisvos vietos: 0
 
Visi „meškiukai“ yra be galo smalsūs, aktyvūs ir judrūs. Noriai bendrauja tarpusavyje ir su suaugusiais, reiškia jau savo nuomonę.
Mūsų „meškiukai“ – tikri darbštuoliai, tiesiog reikalauja iš auklėtojos kokios nors įdomios veiklos: labai mėgsta dažyti guašu, lipdyti plastelinu, o aplikacija – mūsų pats maloniausias užsiėmimas!
Auklėdami vaikus, mes vadovaujamės principu, kad visi vaikai yra iš prigimties geri ir mieli. Stengiamės mūsų grupėje sukurti vaikams saugią ir jaukią aplinką.