2019
19:45
Sausio 21

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Redaguota: 2018-02-21 11:46

 

Logopeda zajmujący się ręką zamiast „buzią”? Ależ tak! Wbrew pozorom całkiem sporo. Nie można zapominać, że ciało ludzkie jest systemem naczyń połączonych, jedno wpływa na drugie i odwrotnie. W strukturze mózgu pola ruchowe ręki są położone bardzo blisko pól odpowiedzialnych za ruch języka. Oznacza to, że kiedy pracuje się ręką, bezpośrednio wpływa się nie tylko na usprawnienie motoryki małej, ale także na rozwój mowy dziecka i usprawnienie motoryki artykulacyjnej.Coraz częściej usłyszeć można o ścisłym związku między mową a ręką. Dlaczego? Mowa jest czynnością złożoną, procesem wieloetapowym, w którego realizację zaangażowanych jest wiele struktur mózgowych kierujących oraz scalających pracę układów anatomicznych i funkcjonalnych, biorących bezpośredni udział w odbiorze i nadawaniu mowy (S. Masgutowa, A. Regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej). Wklepałam formułkę, bo sama lepiej tego ująć nie potrafię. Dzięki tak skonstruowanej definicji, widzimy jak wiele czynników wpływa na rozwój mowy. Jednym z nich jest motoryka precyzyjna dłoni (nazywana również ergoterapią), czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz manipulacja dłońmi pod kontrolą wzroku. Tego samego zdania jest T. Kaczan, która uważa, że prawidłowo wykształcona funkcja ręki umożliwia i przyspiesza rozwój mowy. Można tego dokonać poprzez odpowiednią stymulację dłoni, co prowadzi do pobudzania ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za funkcje percepcyjne i motoryczne dłoni, wpływając pośrednio na aktywizację ruchowego ośrodka mowy. Przyczyną tego zjawiska jest sąsiedztwo obu tych ośrodków w korze mózgowej. Te zajęcia połączyliśmy razem z tematem  ,,dzieǹ babci i dziadka” To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, przekazują nam MOWĘ OJCZYSTĄ POLSKĄ . Dzieciaki byli bardzo zadowoleni pełne szczęścia że mogli zrobić swoimi rękoma  pracę dla swoich babć i dziadkόw.