2019
20:39
Sausio 21

Mūsų partneriai

Redaguota: 2017-10-10 15:02

Jašiūnų herbas, priimtas 2001 07 24

Tikslas:

Plėsti darželio ryšius su socialiniais partneriais, miestelio bendruomene, kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus, išreikšti atvirumą visuomenei, tobulinti bendradarbiavimo kultūrą, gerinti vaikų saviraišką, įgyti naujos patirties ugdant vaikus, skleisti gerąją patirtį.