2020
06:59
Rugsėjo 23

Jono Bugailiškio teminė skulptūra darželio teritorijoje

Redaguota: 2020-08-14 10:41

 

  Liepos mėnesį mūsų kiemelyje – Jonas Bugailiškis – menininkas, tautodailininkas, medžio drožėjas ir vaikų žaislų meistras sukūrė ir pastatė darželiui jo pavadinimą atitinkančią medinę skulptūrą.

        Mūsų darželis įsikūręs ant Merkio upės kranto ir šalia praeito šimtmečio architektūros paminklo – Balinskių dvaro sodybos. Ši geografinė padėtis dėkinga puoselėjant meilę gamtai bei tautos tradicijoms. Etnokultūriniam ugdymui reikalinga tam tikra tiesiogiai ir netiesiogiai vaiką veikianti aplinka, kuri padėtų geriausiai įgyvendinti etninės kultūros ugdymo pagrindinius siekinius. Ugdymo aplinka turėtų būti kūrybiška, žadinanti vaikų jautrumą, smalsumą, vaizduotę, saviraišką, mąstymo lankstumą ir išradingumą.

     Darželio salėje yra savita dekoracija – bareljefas iš molio, kuri 1994 m. padarė mūsų darželyje dirbusi auklėtoja Jelena Vilkelienė. Tai neįprastas, didelis – visos sienos dydžio pasakų motyvų apdailos kūrinys. Tradicinės ornamentikos, pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos motyvų pavaizdavimas dailės darbuose aktyvina vaikų vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, suteikia galimybę susieti vieną meno rūšį su kita pajuntant, kas jas riša ir kas skiria. Praktinis tradicinių dirbinių gaminimas leidžia vaikams įgyti naudingos darbinės patirties, suteikia tradicinių amatų  pažinimo pradmenis, kurie galėtų pasitarnauti tolesnėje kūrybinėje veikloje. 

       Etninės kultūros ugdymas mūsų įstaigoje vyksta integruojant per įvairias vaiko veiklas:  pažinimo veikloje, žaidybinėje veikloje, dailė, rankų darbeliai, muzika, šokis, teatras, žodinė kūryba, projektinė veikla, vakaronių, švenčių organizavimas.