2020
06:26
Rugsėjo 23

Jašiūnų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ Darbo organizavimo tvarka karantino laikotarpiu

Redaguota: 2020-03-18 18:18

 

 

Aktyvūs komunikaciniai kontaktai su įstaigos administracija: 

 

 

 Administracija seka aktualias naujienas, atsakinėja į el. laiškus, teikia naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei darbuotojams.

Jei kiltų klausimų, kreiptis:

Direktorė Svetlana Bulavina dirba kiekvieną dieną nuo 8,00 val. iki 15,00 val. tel. 8 380 35 641; mob. tel. 861140588

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Voicinovič dirba kiekvieną dieną  nuo 9,00 val. iki 16,00 val. Tel 8 380 35 641; mob. tel. 8 607 92 922.

Visi lopšelio-darželio pedagogai dirba nuotoliniu būdu,bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje.

Pedagoginiai darbuotojai, turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų. Už savo atliktus darbus pedagogas privalo atsiskaityti įstaigos vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

Įstaigos vadovas sudarė techninio personalo darbo grafikus. Techninis personalas dirba mažesniu darbo krūviu – pasikeičiant (slenkančiu grafiku). Techninis personalas dirba vietoje pagal poreikį ir neturint tarpusavyje fizinio kontakto – pasikeisdami. Virėjos, valytojos, sandėlininkės, pedagogų padėjėjos ir kiti darbuotojai dezinfekuoja, valo, švarina patalpas, darbo priemones, tvarko edukacines erdves.

 Vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-1174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 p. mokestis už vaiko ugdymą, paskelbus epidemijai, nemokamas.

Tabelyje šias dienas reikia žymėti raide D.