2019
20:17
Sausio 21

Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ – kupinas iššūkių darbas.

Redaguota: 2017-10-31 15:19

                                                   

    Savo dalyvavimą respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurio koordinatorė – Kelmės PPT specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė, pradėjome spalio mėnesį. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti vaikų erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai. Vaikui žaidimas yra pagrindinė kūrybinė veikla, natūrali vaiko būsena.  Žaidimas padeda ne tik pažinti pasaulį, aplinką, bet ir patį save. Projekte pasiūlyti žaidimai – kūrybiniai, praktiniai, rašto darbai, – skatina vaiko raidą. Visų pirma vaikai veikdami kartu išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti. Sėkmingai atlikę užduotį, vaikai įgyja pasitikėjimo savimi.

Atliekant užduotis vaikai lavina akių ir rankų judesių sąveiką.  Žaisdami daro atradimus ir taiko problemų sprendimo įgūdžius. Taip pat ugdosi matematinius gebėjimus, tokius kaip rūšiavimas, sekų kūrimas ir t.t..

Žaidžiant labai plėtojama vaiko kalbos raida. Žaidžiant, atliekant užduotis vaikai daug kalba: jie lygina dydį, formą, spalvas.

Remdamiesi projekto „Žaidimai moko“ veiklos programa organizuojame ugdomąją veiklą, kuri padeda suteikti  vaikams reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių bei kelia vaikų susidomėjimą.  Labai smagu stebėti vaikų atradimus, kaip vaikai žaisdami mokosi, lavėja jų kūrybiškumas, žodynas ir kaip įgytas žinias pritaiko savo žaidimuose.

Projekto iniciatorė įstaigoje Irena Voicinovič